S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

KONTAKTY

Elektro Teichmanovi s.r.o.
Rooseveltova, 1428
Dvůr Králové nad Labem
tel: +420 499 62 14 01 +420 734 84 27 08
napište nám

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 1 399 Kč
Zboží objednáme
naše cena 3 489 Kč
Skladem
naše cena 124 Kč
Skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 3 489 Kč
Skladem

O nás
O nás

Eshop spravuje firma Elektro Teichmanovi s.r.o.

Telefon na kamennou prodejnu kde vyřídíme všechny vaše požadavky
499 62 14 01 mobil: 734 84 27 08

elektro@teichmanovi.cz

Elektro Teichmanovi s.r.o.
Rooseveltova 1428
Dvůr Králové nad Labem54401
www.teichmanovi.cz

IČ 05164265
DIČ CZ05164265

Otevírací doba na kamenném obchodě
Po - Pá 8.00 - 17.00
So 8.00 - 11.30

 

Naše firma Elektro Teichmanovi se zabývá prodejem Motúčka už od jeho vzniku, tedy více jak patnáct let. Byli jsme jedni z prvních, kdo měl Motúčko na obchodě a také jsme s ním osobně najezdili desítky kilometrů. O motúčko toho víme dost a jsme velice rádi, že se okruh našich zákazníků neustále rozšiřuje. Vítáme vás v našem eshopu, stejně jako vás rádi uvítáme v našem kameném obchodě, kde si můžete tento vynález kdykoli vyzkoušet.

Mapa

Reklamační řád pro kamenné prodejny Elektro Teichmanovi

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO KAMENNÉ PRODEJNY SPOLEČNOSTI:


Elektro Teichmanovi s.r.o.
Rooseveltova 1428
Dvůr Králové nad Labem
54401

IČ 05164265

DIČ CZ05164265

Tento reklamační řád platí ve všech provozovnách společnosti.

Reklamační řád upřesňuje postup kupujícího/zákazníka a prodávajícího/společnosti Elektro Teichmanovi s.r.o.. v případě, že přes veškeré úsilí společnosti Elektro Teichmanovi s.r.o. o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady věci (prodávaného zboží).

Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

Článek 1
Základní podmínky reklamace

Při prodeji věci kupujícímu odpovídá prodávající za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí kupujícím v záruční době.
Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z odpovědnosti za vady věci.
Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.
Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.
Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, záměnou v účelovém použití, v důsledku přirozených změn materiálů z nich je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu. Prodávající dále neodpovídá za vady, je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.
Kupující předkládá k reklamaci zboží vždy řádně očištěné, kompletní a zároveň v hygienicky přijatelném stavu (neznečištěné, suché a hygienicky nezávadné). Společnost Fashion Brands s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které je v hygienicky nepřijatelném stavu.
Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku formou záručního listu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující příslušné údaje.

Článek 2
Místo a způsob uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání.
Kupující uplatňuje reklamaci osobně, případně poštou.
V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený přijímat reklamace.
Při uplatnění reklamace musí kupující prodávajícímu doložit, že jeho nárok na reklamaci je oprávněný. Za tímto účelem doloží datum koupi, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem (např. výpis z bankovního účtu při použití platební karty, čestné prohlášení).
Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
Vedoucí prodejny nebo pracovník pověřený přijímat reklamace je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsob řešení reklamace kupující požaduje (zahájení reklamačního řízení), kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné zdůvodnění při zamítnutí reklamace (ukončení reklamačního řízení).

Článek 3
Lhůty pro uplatnění reklamace

Právo z vady (reklamace) musí být uplatněno v době 24 měsíců od převzetí zboží. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.
Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne vedoucí prodejny nebo pracovník pověřený přijímat reklamace, pokud není potřebné odborné posouzení vady.
Právo na reklamaci zboží kupujícím zanikne, nabylo-li uplatněno v průběhu záruční doby.

Článek 4
Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Společnost Elektro Teichmanovi s.r.o. je povinna vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy je kupující povinen opravenou věc převzít, se do záruční doby nepočítá.
Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat výměnu zboží. Pokud není výměna zboží možná, může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.
V případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží, nebo odstoupení od smlouvy pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

Článek 5
Neodstranitelné vady

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
Jde-li o vady neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo:
požadovat výměnu zboží za nové bezvadné, nebo odstoupit od kupní smlouvy
V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Při poskytnutí slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

Článek 6
Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího bud výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

Článek 7
Zboží prodávané za nižší cenu
Je-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezonního doprodeje a jedná-li se o nové bezvadné zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

Článek 8
Řešení sporů

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Článek 9
Účtování skladného:

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy musí být reklamace ukončena, může mu být účtováno skladné ve výši 30 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí výše uvedené lhůty. Toto platí i v případě, že kupující neposkytne údaje nezbytné pro bezhotovostní vrácení čásky (číslo účtu). Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, nebo neposkytne údaje nezbytné pro převod peněz, může být toto zboží použito na úhradu skladného. Kupující bere na vědomí, že prodávající může dle výše uvedeného postupovat cestou svépomocného prodeje dle § 2126 a násl. Občanského zákoníku, kdy v případě Prodlení strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

Článek 10
Podmínky vystavení řádného faktury - daňového dokladu

V den prodeje zboží je zákazníkovi standardně na prodejně vystaven zjednodušený daňový doklad.
Na žádost kupujícího je možné vystavit Fakturu - daňový doklad pro osoby povinné k dani.
Podmínkou je uvedení DIČ, fakturačních údajů a kontaktu (e-mailová adresy) prodejci.
Faktura bude obratem odeslána e-mailem, ale její platnost je podmíněna přiložením originálu daňového dokladu již vydaného na prodejně.
Akceptujeme pouze žádosti do 14ti dnů od data zdanitelného plnění (data prodeje), na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

REKLAMAČNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 14. 6. 2016

MDRkOGU2